Loading color scheme

Jacek Soboń

 • Specjalista Fizjoterapii
 • METODA PRI (Postural Restoration Institute) - miokinematyczna odbudowa wzorców lędźwiowo-miedniczo-udowego
 • METODA PRI (Postural Restoration Institute) - odbudowa-miednicy
 • METODA PRI (Postural Restoration Institute) - kompleks piersiowo-brzuszny
 • Pobyt w Postural restoration Institute w Nebrasce
 • Staż u dr. P. Coffina w South Sioux City / Paul Coffin Biomechanics and Sports Podiatry 
 • Centrum Terapii Manualnej (Andrzej Rakowski) - 5-stopniowy Kurs Terapii Manualnej zakończony egzaminem
 • Koncepcja PNF
  • kurs podstawowy cz. I
  • kurs podstawowy cz. I
 • Kurs rozwijający PNF Kraków - zdany egzamin na dyplomowanego terapeutę Metody PNF IPNFA
 • Kurs Kliniczny w PNF w neurologi Kraków zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym.
 • Koncepcja Bobath dla dorosłych
 • Kurs ukończony egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uzyskanie tytułu Międzynarodowego Terapeuty Bobathn IBITA.
 • Stymulacja Bazalna - kurs podstawowy