Loading color scheme

Dorota Szczęsna-Iskander

Dr Dorota H. Szczęsna-Iskander jest adiunktem w Katedrze Optyki i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Od wielu lat zaangażowana jest w rozwijanie metod pozwalających na nieinwazyjny pomiar i obiektywną ocenę dynamiki filmu łzowego w celu diagnozy Zespołu Suchego Oka, oszacowania biokompatybilności materiału soczewki kantatowej z filmem łzowym oraz efektywności działania kropli nawilżających. Jej prace naukowe są głównie publikowane w czasopismach z dziedziny okulistyki, optometrii i optyki biomedycznej. Dr Szczęsna-Iskander była zaangażowana w projekty naukowe realizowane m.in. w Sahlgrenska University Hospital w Szwecji i Szkole Optometrii i Optyki Widzenia w Queensland University of Technology, Australia. Wyniki jej badań naukowych zostały nagrodzone na międzynarodowych konferencjach zarówno okulistycznych (EVER, ARVO, ECLSO), jak i optometrycznych (BCLA) oraz docenione przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendium dla wybitnych młodych naukowców. Dr Szczęsna-Iskander ma w swoim dorobku wygłoszenie gościnnych seminariów na uczelniach wyższych m.in. w Australii, Irlandii i Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest zaangażowana w realizację projektu naukowego w ramach Europejskiej Sieci Suchego Oka (z ang. European Dry Eye Network, EDEN).

Aktualne zatrudnienie:
Politechnika Wrocławska

Członkostwo w organizacjach:
ARVO (The Association for Research in Vision and Ophthalmology)