Loading color scheme

Monika Czaińska

Doktor nauk fizycznych w zakresie biofizyki, starszy wykładowca, optometrysta, optyk okularowy. Od wielu lat związana z Wydziałem Fizyki dzięki prowadzonej działalności naukowej oraz dydaktycznej. Aktywnie uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach ogólnopolskich, a także międzynarodowych jako prelegent, wielokrotnie prezentując wyniki badań naukowych (m.in. we Włoszech, Niemczech, czy na Cyprze). Autorka licznych publikacji naukowych. Szkoleniowiec oraz wykładowca w ramach wielu programów realizowanych przez UAM. Zawodowo oraz naukowo związana z zaburzeniami widzenia obuocznego. Obecnie zatrudniona na Wydziale Fizyki UAM, a także w Poradni Leczenia Zeza oraz Poradni Okulistycznej Dziecięcej Szpitala Klinicznego Przemieniania Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego przy ul. Długiej w Poznaniu. Współzałożycielka Fundacji wspierającej diagnostykę i rehabilitację optometryczną i neuroterapię w Poznaniu. Prowadzi indywidualną praktykę optometryczną w ramach działalności Specjalistycznych Gabinetów Terapeutycznych, których jest współtwórcą.