Loading color scheme

Eef van der Worp

Eef van der Worp pracuje obecnie jako edukator i badacz. Jest absolwentem optometrii na Hogeschool van Utrecht w Holandii, gdzie później przez ponad osiem lat piastował stanowisko kierownika Wydziału Kontaktologii. W 2008 roku uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie w Maastricht. Obecnie prowadzi własną działalność jako konsultant w zakresie badań i edukacji pod nazwą „Eye-Contact-Lens” z siedzibą w Amsterdamie, gdzie organizuje kursy na temat “Jak przeprowadzać prezentacje”. 

Jest członkiem zwyczajnym AAO, BCLA i SLS oraz dożywotnim członkiem IACLE. Ponadto, zasiada w komitetach naukowych licznych konferencji, w tym Global Specialty Lens Symposium (Globalne Specjalistyczne Sympozjum Kontaktologiczne - GSLS) w USA oraz Dutch Contact Lens Conference (Holenderska Krajowa Konferencja Kontaktologiczna - NCC) i Dutch Optometric Society (Konferencja Holenderskiego Towarzytswa Optometrii - OVN). Jest zastępcą redaktora magazynu branżowego BCLA „Contact Lens & Anterior Eye”.

Eef jest również wykładowcą adiunktem na Pacific University College of Optometry (Oregon, USA) oraz College of Optometry na Uniwersytecie w Montrealu (Kanada). Wygłosił dużą liczbę wykładów na całym świecie na zaproszenie licznych uczelni z Europy i USA.

BOptom, PhD, FAAO, FIACLE, FBCLA, FSLS