Loading color scheme

Anna Maria Ambroziak

Dr n. med. Anna Maria Ambroziak, Specjalista chorób oczu.
Dyrektor Medyczny i Naukowy Centrum Okulistycznego Świat Oka.

Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO).
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) W LATACH 2006-2010.
Przedstawicielka Polski w Europejskim Stowarzyszeniu Kontaktologicznym Lekarzy Okulistów (ECLSO). Redaktor Stanowiska Polskiej Grupy Ekspertów Akademii Powierzchni Oka.
20 lat (1996-2016) zawodowo związana z Katedrą i Kliniką Okulistyki Il Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalem Okulistycznym w Warszawie.
Wykładowca/ADIUNKT na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Zastępca redaktora czasopisma Okulistyka oraz Kontaktologia i Optyka Okulistyczna.
Koordynator programu edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego 2008-2019.
Doświadczony praktyk. Uznany naukowiec.
Prelegent konferencji krajowych i międzynarodowych. W dorobku naukowym ma ponad 150 publikacji oraz udział w licznych badaniach i grantach naukowych.